Keleta žodžių apie mus

UAB „Žalias fonas“ įkurtas 2004m.
Atestuota įmonė , atliekanti
įvairius aplinkos tvarkymo darbus.

Mūsų įmonėje dirba gerai savo darbą išmanantys darbuotojai , kurie gali atsakingai atlikti įvairaus sudėtingumo darbus . Visada išklausysime, noriai patarsime priimant sprendimus.

Mes, UAB „Žalias fonas“, teikiančios aplinkos tvarkymo ir želdinimo paslaugas, darbuotojai, įsipareigojame reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų bei savo atliekamo darbo kokybę bei saugoti mus supančią aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas ne tik darbuotojams, bet ir objektų šeimininkams bei subrangovams. Siekdami sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti klientų poreikius, įmonėje įdiegėme integruotą Kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 bei OHSAS 18001:2007 standartus. Atliekamų darbų kokybė, švari gamta bei sveiki ir saugūs darbuotojai- mūsų įmonės veiklos prioritetai.

Mūsų tikslai:

* Užtikrinti efektyvų įmonės veiklos organizavimą;
* Suprasti ir tenkinti kliento reikalavimus, sutartu laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti darbus;
* Kelti visų darbuotojų kvalifikacinius ir profesinius įgūdžius;
* Laikytis ir vykdyti norminių ir teisės aktų reikalavimus.
* Sudaryti bei palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais

Mūsų įsipareigojimai:

• Laikysimės kokybės , aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų reikalavimų.
• Planuosime ir atliksime darbus bei sieksime geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.
• Nuolat kelsime mūsų įmonės darbuotojų kvalifikaciją, diegsime tobulesnes technologijas ir darbo organizavimo metodus.
• Laikysimės įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengsime ir įgyvendinsime priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudosime gamtos išteklius, identifikuosime pavojus, vertinsime riziką ir numatysime jos valdymo bei prevencines priemones.
• Analizuosime Kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS vadybos sistemos procedūrų efektyvumą, rengsime programas aukštesniems tikslams siekti, skirsime išteklių jų įgyvendinimui.
• Kiekvienas darbuotojas bus atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.